پروپوفول (Propofol)

1- رنگ سفید شیری.

2- گران قیمت.

3- هم در آمپول و هم در ویال وجود دارد.

4- به صورت محلول صورت1%(به عبارتی یک سی سی آن معادل10 میلی گرم) می باشد.

5- تجویزوریدی.

6- شرایط نگهداری آن خوب نمی باشدوخیلی زودهم می تواند عفونی شود.

7- خاصیت حساسیت زایی دارد به خصوص درافرادیکه به تخم مرغ یاسویا حساسند.

8- دوزبیهوشی(میلی گرم / کیلوگرم): 5/2-5/1.

9- ایجاد بیهوشی در مدت 30ثانیه.

10- دوز Seadation(انفوزیون) 75-30میکروگرم/کیلوگرم دردقیقه.

11- دوز بیهوشی(انفوزیون) 150-50میکروگرم/کیلوگرم در دقیقه.

عوارض جانبى:

1- دارای اثرات ضد تهوع واستفراغی.

2- ایجادهایپوتنشن.

3- ضربان قلب بدون تغییر تا کاهش.

4- جریان خون مغزوفشارداخل سر راکاهش می دهد.

5- می تواند تهویه راتضعیف کند.

6- ضد درد نمی باشدبنابراین پروپوفول را با مخدر تجویز میکنند تا بیمار زیربیهوشی هنگام برش جراحی تحریک نشود.

7- استفاده در جراحی های سرپایی وسایر جراحی ها.

8- سریع بیهوشی می دهد و ریکاوری سریع هم دارد.

9- دوام اثر آن کم می باشد.

10- متابولیسم:کبدی و...

11- دفع ادراری.

کتامین (Ketamine)

1- بی رنگ.

2- هوشبرانفکاکی(Dissociative).

3- برای بیهوشی کوتاه مدت.

4- در آمپول نگهداری می شود (غلظت1%(سیاه)-غلظت5%(سبز)-غلظت10%(قرمز)).

5- به صورت ویال هم وجود دارد.

           

6- دوز بیهوشی به صورت وریدی:2-1(میلی گرم/کیلوگرم)

7- زمان ظهور بیهوشی(وریدی):30 ثانیه بعد از تجویز.

8- دوز بیهوشی به صورت عضلانی:8-4(میلی گرم/ کیلو گرم)

9- زمان ظهوربیهوشی(عضلانی):4-2دقیقه پس از تجویز.

10- زمان لازم برای برگشت از بیهوشی وبیداری وهوشیاری:20- 10 دقیقه بعد از تجویز می باشد اما برقراری هوشیاری کامل ممکن است90-60 دقیقه طول بکشد.

11- خاصیت بی دردی سوماتیک(سطحی)دارد ولی خاصیت بی دردی احشایی ندارد.

12- داروی خوبی است (دوز کشنده ی آن زیاد است).

13- محرک سمپاتیک می باشد(نبض و فشار خون را افزایش می دهد).

14- راههای مصرف متعدد دارد.

راههای تجویز

وریدی-عضلانی(برای کسانی که همکاری خوبی ندارند مانندکودکان)پاشیدن بر روی بینی.

بیهوشی جدایی اندا(هم کارتضعیف و هم کار تقویت را دربخش هایی از مغز انجام میدهد).

عوارض جانبی

1- بیمار هوشیار می باشد اما بی دردی و فراموشی دارد.

2- گاهی اوقات چشم بیمار بسته نمی شود.

3- روی سیستم های بدن خاصیت تضعیف کنندگی ندارد مانند قلب.

4- تا حدودی رفلکس های راههای هوایی آن باقی می ماند.

5- بیمار ممکن است به هنگام به هوش آمدن دچار توهم شود که می توان برای جلوگیری از توهم بعد از عمل میتوان ازدیازپام یا میدازولام به عنوان پریمدیکیشناستفاده کرد و درپایان عمل بیمار را صدا می زنیم.

کنتراندیکاسیون کتامین(تمایل به مصرف نمی باشد):

1- در بیمارانی که فشار خون دارند.

2- صرع.

3- هایپر تیروئید.

4- بیمارانی که چشم شان زخم دارد(چون فشار داخل چشم راافزایش می دهد).

5- در موارد اختلالات روانی.

ویال Ketamine

1- در سرنگ 5ccکشیده می شود(cc1معادل 10میلی گرم میباشد).

2- تهیه کشیدن:یک سی سی کتامین50 میلی گرم +چهار سی سی آب مقطر.

نسدونال یا تیوپنتال(Thiopental):

1- رایج.

2- قیمت مناسب.

3- ضد تشنج.

4-ICP  را کاهش می دهد.

5- بصورت پودر زرد رنگ می باشد که در ویال های 500میلی گرم یا1گرم وجود دارد.

6- ویال های 500میلی گرم را با 10سی سی آب مقطر ترکیب می کنیم و ویال های 1گرم را با 20سی سی  آب مقطرترکیب می کنیم تا نسدونال5%درست شودو 10سی سی از محلولی که درست کرده ایم رادرسرنگ 10سی سی می کشیم  که در این صورت هرسی سی  معادل5% یا 50میلی گرم می باشد و بر روی سرنگ برچسب نسدونال 5% را می زنیم.

7-نسدونال در سرنگ 10سی سی کشیده می شود.

8- سرنگ با برچسب قابل قبول است.

9- از غلظت های 5% یا 5/2% این دارو استفاده می کنیم.(در بیماران حساس و کودکان بهتر است از غلظت5/2% استفاده شود).

10- تهیه نسدونال 5/2% : 5سی سی نسدونال5% + 5سی سی آب مقطر.

11- مقدار برقراری بیهوشی:7-3 میلی گرم/ کلیو گرم.

12- دو هفته ممکن است در بدن باقی بماند.

13- صرفا باید IVتزریق شود.

14- اگر وارد شریان شود شریان را منقبض می کند و دست فاقدحرکت می شود و در نتیجه اسپاسم شریانی رخ می دهد.

موارد استفاده از نسدونال:

1- بیهوشی.

2- برای آرام کردن بیمار در ICU.

نسدونال را نباید در موارد زیر بکار برد:

1- در عفونت های حاد تنفسی.

2- در هایپوتانسیون.

3- در بیماری پورفیریا.

میدازولام(Midazolam)

1- بنزودیازپین.

2- رایج.

3- ضد تشنج.

4- آرامبخش.

5-ضد اضطراب یا دلهره.

6-هم به عنوان پریمدیکیشن و هم بعنوان اینداکشن کاربرد دارد.

7- نمی تواند بی دردی بدهد.

8-آمپول آن شکل های متفاوتی دارد(به هنگام کشیدن میدازولام به دقت آمپول آن را نگاه می کنیم چون شباهت بسیار زیادی باآمپول نئوستگمین دارد).

9-هر آمپول می تواند شامل:

mg/ml 5یاmg/ml 10باشد.

10- در ایران غالبا به صورت آمپول mg/ml5می باشد.

11- در سرنگ های 5سی سی یا10سی سی کشیده می شود و رقیق می شود.(بستگی به روتین اتاق عمل دارد).

12-اول بهتر است در سرنگ آب مقطر کشیده شود و بعد میدازولام(این کار برای تنظیم بهتر انجام می شود).

میدازولام به مقدار5/2-1میلی گرم وریدی می تواند برای آرامبخشی هنگام بی حسی ناحیه ای و همچنین روشهای درمانی کوتاه مدت موثر باشد.

13-شروع اثر سریعتری نسبت به دیازپام دارد.

14-میل ترکیبی میدازولام با گیرنده بنزودیازپین حدودا دو برابر دیازپام است که با قدرت اثر بیشتر این دارو مطابقت دارد.

در مقایسه با دیازپام.....ایجاد می کند:

1- فراموشی بیشتر

2- آرامبخشی کمتر بعد ازعمل

3- مقدار برای القای بیهوشی:2/0-1/0میلی گرم/کیلوگرم وریدی.

4- میدازولام در مقایسه با نسدونال شروع نا هوشیاری آهسته

 دارد(شروع اثر میدازولام آهسته تر از نسدونال بوده ولی طول

 اثرش بیشتر از نسدونال است).

5- می توان با تجویز مقدار کمی مخدر -مانند فنتانیل به مقدار

100-50میکروگرم/کیلوگرم وریدی-1 الی 3 دقیقه قبل از میدازولام

 شروع نا هوشیاری را تسهیل کرد.

6- هذیان هنگام خروج از بیهوشی رخ نمی دهد.

7- محلول در آب بودن ای دارو احتمال درد شدیدیا جذب متغیر پس

 از تزریق داخل عضلانی یا درد هنگام تجویز داخل وریدی این دارو

 را کاهش می دهد.

8- اثر بر روی فشارخون:بدون تغییر تا کاهش.

9- اثر بر روی ضربان قلب:بدون تغییر.

10- مقاومت عروق محیطی:بدون تغییر تا کاهش.

11- جریان خون مغزی:کاهش تا بدون تغییر.

12- فشار داخل جمجمه ای:بدون تغییر تا کاهش.

13- عدم تضعیف تهویه.

14- اثربر روی تهوع واستفراغ :بدون تغییر تا کاهش.

15- میدازولام توسطP450 3A4کبدی به طور انتخابی به یک متابولیت

 واحد غالب و غیر فعال به نام 1-هیدروکسی میدازولام متابولیزه

 می شود.

طرز کشیدن میدازولام1میلی گرم:

در سرنگ 5سی سی کشیده می شود:

(1سی سی میدازولام5میلی گرم+4سی سی آب مقطر).

طرز کشیدن میدازولام 5/0 میلی گرم (نیم میلی گرم):

در سرنگ 10سی سی کشیده می شود:

(1سی سی میدازولام5میلی گرم+9سی سی آب مقطر).

دیازپام(والیوم) Diazepam

1- نا محلول درآب.

2- ترزیق  آن دردناک می باشد.(میدازولام محلول درآب می باشد

و تزریق آن دردناک نیست).

3- آرامبخش و سداتیو.

4- ضد تشنج.

5- کمی شل کنندگی عضلانی دارد.

6- 5-2میلی گرم بیمار را به خواب فرو می برد.

7-25-20میلی گرم بیمار را به حالت بیهوشی تاخیری می برد.

8-یکی از عوامل کاهنده مک(MAC) می باشد.(مک:حداقل غلظت آلوئولی از یک داروی بیهوشی استنشاقی که در یک اتمسفر 50%بیماران از حرکت عضلات اسکلتی در برابر تحریک برش جراحی ممانعت به عمل آورد).

9- ریکاوری آن طولانی است.

10- در کبد به ماده ای تبدیل می شود که خاصیت دارویی دارد.

11- بیشتر به عنوان پریمدیکشن استفاده می کنیم و در حالت خاص در اینداکشن تجویز می کنیم.

هالوتان(Halothane)

1- آلی.

2- هالوژنه.

3- سنگین.

4- دارای بوی تند.

5- مایع تبخیر شونده.

6- شفاف.

7- رنگ روشن.

8-غیر قابل اشتعال.

9- قابل تجزیه در اثر نور(بنابراین نباید جلوی نور نگهداری شود).

10- ماده ای به آن اضافه کردند که ماندگاری آن را افزایش می دهد که مایع هالوتان را مایل به زرد می کند(تیمول).

11- قدرت هوشبری بالایی دارد.

12- به سرعت بیهوشی ایجاد می کند.

13- شل کنندگی می دهد.

14- هم برای اینداکشن(شروع بیهوشی) و ادامه ی بیهوشی استفاده می شود.

15- بر روی قلب اثر تضعیف کنندگی دارد و قلب را مستعد آریتمی می کند.

16- بر روی تنفس اثر تضعیفی داردو تنفس را سطحی می کند(تنفس با کیفیت:عمق تنفس و ریت تنفس خوب باشد).

17- عروق سطحی را گشاد می کند.

18- برونش ها را گشاد می کند.

19- عروق را گشاد می کند.

20- ICPرا افزایش می دهد.

21- ادرار را کاهش می دهد.

22- تجزیه بیولوژیکی آن کم است و کمی تجزیه پذیر است.

23- لرزه پس از عمل بیشتر با هالوتان ارتباط دارد(نسبت به سایر مواردی که باعث لرزه پس ازعمل می شوند).

24- لرزیدن مصرف اکسیژن را زیاد می کند.

25- لرزیدن بیمار را هیپوکسی میکند.

26- (هیپو کسی:کمبود اکسیژن در بافت می باشد و هایپو کسمی کمبود اکسیژن در خون می باشد).

27- هالوتان نسبت به داروهای بیهوشی مناسب نیست.

28- خاصیت بی دردی هالوتان کم می باشد.

29- هالوتان مکانسیم آه و خمیازه را از بین می برد.

استفاده از هالوتان برای افراد زیر مضر می باشد:

1-افرادی که زمینه ی بیماری مرتیط با کبد دارند.

2-کودکان.

3-کسانی که مکرربا هالوتان بیهوش می شوند.

 اکسید نیترو (N2O)

1- خاصیت بی دردی دارد.

2- به تنهایی نمی تواند بیهوشی ایجاد کند و به بیهوشی کمک می کند.

3- خطر آفرین در صورت استنشاق زیاد.

4- lit3اکسید نیترو+lit3 اکسیژن : به مرز بی دردی خوب می رسیم.

5- روی سیستم تنفسی اثر تضعیفی ندارد.

6-کمترین اثرات قلبی- عروقی را دارد.

7-در خون خوب حل نمی شود ولی سرعت عبورآن از خون و ریه

ها بالا می باشداین سرعت عبور مشکل ایجاد می کند.

8-سرعت اینداکشن بیهوشی را زیاد می کند.

9-برگشت آن نیز سریع می باشد.

10-در تمپانوپلاستی از O نمی توان استفاده کرد.

11-در تماس طولانی مدت می تواند روی مغز استخوان اثر تضعیفی داشته باشد و ایجاد آنمی مگالوبلاستیک کند.

12-این گاز در بدن متابولیزه نمی شود.

ویژگی های یک داروی بیهوشی استنشاقی مطلوب:

1- غیر قابل اشتعال باشد.

2- در حرارت محیط به آسانی تبخیر شود.

3- قدرت هوشبری خوبی داشته باشد.

4- حلالیت پایین در خون داشته باشد تا القای بیهوشی و ریکاوری

 آن سریع باشد.

5- میزان متابولیسم حداقل باشد.

6- با اپی نفرین سازگار باشد.

7- شلی عضلات اسکلتی بدهد.

8- فعالیت نامطلوب سیستم عصبی سمپاتیک را بلوک کند.

9- محرک راه هوایی نباشد.

10- گشاده کننده ی برونش باشد.

11- میوکارد را بیش از حد تضعیف نکند.

12- عروق مغزی را گشاد نکند.

13- مسمومیت کبدی و کلیوی نداشته باشد.

 

نوشته شده در پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 20:10 توسط محمد مقدم-وليد آلناصري-ميلاد جاري| |